Keurmerken van De Haan

Benieuwd naar de kwaliteit van De Haan?

Alle kwaliteitskeurmerken van De Haan toegelicht

Hoe kunt u objectief vaststellen of een bedrijf een bepaalde gecontroleerde kwaliteit levert? Of de organisatie voldoet aan kwaliteitsnormen op het gebied van het verhuizen van organisaties? Hiervoor is op verhuisgebied een aantal certificaten ontwikkeld. Deze certificaten worden door externe certificerende instellingen geaudit. De Haan beschikt over alle belangrijke kwaliteitscertificaten:

EPV Keurmerk

Het keurmerk voor Erkende Project Verhuizers verzekert u dat u te maken heeft met een gespecialiseerde professional die aantoonbaar beschikt over jarenlange ervaring en kennis van projectverhuizingen. Concreet biedt het EPV-keurmerk 6 garanties:

  1. Tijdsbesparing
  2. Veiligheid
  3. Helderheid
  4. Integriteit
  5. Risicoreductie
  6. Zekerheid

De keurmerkeisen komen tot stand op basis van de wensen van de klant (eindgebruiker) en worden regelmatig geactualiseerd. De eisen zijn dusdanig hoog dat slechts een klein deel van de Erkende Verhuizers het keurmerk heeft ontvangen. De Haan behoort al vanaf de totstandkoming van het EPV Keurmerk tot deze selecte groep.
Certificaathouders worden periodiek onafhankelijk geaudit door de daartoe door de schemabeheerde aangewezen certificerende instelling BSI Group op basis van de richtlijnen van het Certificatie Besluitvormingsorgaan (CBO). Bij niet voldoen binnen de hersteltermijn wordt de certificering beëindigd. Meer informatie over dit keurmerk vindt u op het site van EPV.

Marko Janssen
Marko Janssen

Heeft u vragen? Onze ervaren specialist is u graag van dienst.

Bel mij op +31786920302 of stuur me een .

Wat betekenen onze certificeringen voor u?

Alle kwaliteitscertificaten toegelicht

luchtvracht-doos-op-pallet-open.350x200x1

AEO

De Haan is een van de eerste internationale verhuisbedrijven die in 2011 van de douane het Authorised Economic Operator (AEO) certificaat heeft ontvangen. Hiermee wordt de 'safety' van mensen en de 'security' van goederen conform de hoogst mogelijke standaarden gegarandeerd.

Speciale verblijfsregeling

ISO 27001

ISO 27001 is een ISO standaard voor het effectief beveiligen van informatie. Zowel fysiek als digitaal. Dit laatste is steeds belangrijker door de toenemende cybercriminaliteit. ISO 27000 geeft richtlijnen over het procesmatig inrichten van informatiebeveiliging.

truck-de-haan.350x200x1

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op de dienst van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

nature.350x200x1

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.